ΟΡΟΙ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για την αγορά και την εμπιστοσύνη που δείξατε στο προϊόν μας AIWA. Όλα τα προϊόντα μας έχουν αξιολογηθεί με τους αυστηρότερους ποιοτικούς ελέγχους. Ωστόσο, για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει με το προϊόν, έχουμε θεσπίσει, σύμφωνα με το νόμο, εγγύηση δύο ετών από την αγορά του για οποιοδήποτε κατασκευαστικό πρόβλημα. Σε περίπτωση προβλημάτων με τη μονάδα σας, για να αποφύγετε οποιαδήποτε περιττή ταλαιπωρία, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών πριν καταφύγετε σε σέρβις εγγύησης. Η εγγύησή μας συνίσταται στην επισκευή του προϊόντος και, σε περίπτωση που δεν μπορεί να επισκευαστεί, θα αντικατασταθεί από μοντέλο ίσο ή παρόμοιο με το κατεστραμμένο προϊόν. Για να είναι αποτελεσματική η εγγύηση, το προϊόν πρέπει να συνοδεύεται από την αρχική του συσκευασία και τα αντίστοιχα εξαρτήματά του.

ΑΠΟΚΛΕΙΩ

Οποιοσδήποτε χειρισμός του προϊόντος που πραγματοποιείται εκτός των επίσημων υπηρεσιών της AIWA γίνεται αυτόματα χωρίς την ισχύ της εγγύησης του προϊόντος. Οποιοδήποτε εξάρτημα, αξεσουάρ εντός ή εκτός της συσκευής, το οποίο δεν προσδιορίζεται ή δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα κάρτα εγγύησης ή δεν αποτελεί μέρος του αρχικού προϊόντος. Κόστος εγκατάστασης / απεγκατάστασης του προϊόντος. Ζημιές που προκαλούνται από ακατάλληλη / εσφαλμένη χρήση του προϊόντος ή άλλους σκοπούς από αυτούς που κατασκευάστηκε. Όταν η ζημιά προκαλείται από πυρκαγιά, πλημμύρα, καιρικούς παράγοντες, χτύπημα, σύνθλιψη, ακατάλληλη εφαρμογή τάσης ή ρεύματος ή ακατάλληλη εγκατάσταση. Ζημιές λόγω κατάχρησης, συμπεριλαμβανομένων των ζημιών κατά τη μεταφορά, οι οποίες πρέπει να διεκδικηθούν παρουσία του προσωπικού της μεταφορικής εταιρείας. Για το λόγο αυτό καλό είναι να ελέγχετε τις συσκευασίες πριν σχηματίσετε τα αντίστοιχα δελτία αποστολής. Χρήση λογισμικού στο προϊόν, ιός ή ακατάλληλη εγκατάσταση του λογισμικού.

ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Είναι απαραίτητο η AIWA να συλλέγει, να μεταφέρει και να επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για τη διευκόλυνση της ζητούμενης υπηρεσίας και για το σκοπό της, τα δεδομένα σας μπορούν να μεταφερθούν και να υποβληθούν σε επεξεργασία σε οποιαδήποτε χώρα όπου η AIWA ή οι θυγατρικές της έχουν γραφεία. Η ισχύουσα νομοθεσία δεν εγγυάται επίπεδο προστασίας δεδομένων ισοδύναμο με τους νόμους των κρατών μελών. Ωστόσο, η AIWA δεσμεύεται να χρησιμοποιεί και να προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα ανά πάσα στιγμή και σε οποιαδήποτε χώρα.