ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

Αυτοί οι Γενικοί Όροι Χρήσης, Πολιτική Απορρήτου και Πωλήσεις (εφεξής, οι «Γενικοί Όροι») ρυθμίζουν τη χρήση του ιστότοπου www.eu-aiwa.com (εφεξής, ο Ιστότοπος) που η Aiwa CO., LTD, διατίθεται σε άτομα που αποκτήστε πρόσβαση στον Ιστότοπό σας για να παράσχετε πληροφορίες σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες, δικούς σας ή / και τρίτους συνεργάτες, και να διευκολύνετε την πρόσβαση σε αυτά, καθώς και τη σύναψη υπηρεσιών και αγαθών μέσω του ίδιου (όλα ονομάζονται από κοινού «Υπηρεσίες»).
Η Aiwa CO., LTD, με έδρα την Avinguda Segle XXI, 34, 08840 Viladecans, Barcelona είναι ισπανική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης αυτής της Ιστοσελίδας της οποίας η χρήση ρυθμίζεται από αυτό το έγγραφο, με αριθμό CIF B62974084 και εγγεγραμμένο στο Εμπορικό Μητρώο της Βαρκελώνης , Τ. 38278, F. 0211, Secc. Gral, Sheet / Dup 320123, Inscr. 1ος.
Για να επικοινωνήσετε με την Aiwa CO., LTD. μπορείς να χρησιμοποιήσεις:

Η ταχυδρομική διεύθυνση που αναφέρεται παραπάνω.
Τηλέφωνο εξυπηρέτησης πελατών: 93.595.29.89
Διεύθυνση email info@eu-aiwa.com

Λόγω της φύσης του Ιστότοπου, καθώς και του περιεχομένου και του σκοπού του, σχεδόν όλη η πλοήγηση που μπορεί να πραγματοποιηθεί από τον ίδιο πρέπει να γίνει απολαμβάνοντας την κατάσταση του Πελάτη, η οποία αποκτάται σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιλαμβάνονται στο ίδιο . Επομένως, η προαναφερθείσα προϋπόθεση του Πελάτη συνεπάγεται την τήρηση των Γενικών Όρων στην έκδοση που δημοσιεύτηκε κατά τον χρόνο πρόσβασης στον Ιστότοπο.

Η Aiwa CO., LTD διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, ανά πάσα στιγμή, την παρουσίαση και τη διαμόρφωση της Ιστοσελίδας, καθώς και αυτούς τους Γενικούς Όρους. Επομένως, η Aiwa CO., LTD συνιστά στον Πελάτη να διαβάζει το ίδιο προσεκτικά κάθε φορά που αποκτά πρόσβαση στον Ιστότοπο.

Σε κάθε περίπτωση, υπάρχουν σελίδες της Ιστοσελίδας προσβάσιμες στο ευρύ κοινό, για τις οποίες η Aiwa CO., LTD επιθυμεί επίσης να συμμορφωθεί με τις νομικές της υποχρεώσεις, καθώς και να ρυθμίσει τη χρήση τους. Υπό αυτήν την έννοια, οι χρήστες που έχουν πρόσβαση σε αυτά τα μέρη του Ιστότοπου συμφωνούν να υποβληθούν, μέσω της πρόσβασης στις προαναφερθείσες σελίδες, από τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιέχονται σε αυτούς τους Γενικούς Όρους, στο βαθμό που αυτό μπορεί να ισχύει για αυτούς.

Τέλος, λόγω της φύσης αυτής της Ιστοσελίδας, οι αλλαγές στο περιεχόμενο αυτών των Γενικών Όρων ενδέχεται να τροποποιηθούν ή να περιληφθούν. Για αυτόν τον λόγο, ο Πελάτης, καθώς και άλλοι χρήστες που δεν απολαμβάνουν αυτήν την προϋπόθεση, υποχρεούνται να έχουν πρόσβαση σε αυτούς τους Γενικούς Όρους κάθε φορά που αποκτούν πρόσβαση στον Ιστότοπο, με την προϋπόθεση ότι θα ισχύουν γι 'αυτούς οι αντίστοιχοι όροι που ισχύουν τότε. της πρόσβασής σας.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η πρόσβαση στις Υπηρεσίες ενδέχεται να απαιτεί την προηγούμενη εγγραφή χρηστών, αφού αποδεχτούν τους Γενικούς Όρους και θα θεωρηθούν ως Πελάτες.

Το αναγνωριστικό πελάτη θα αποτελείται από τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του και έναν κωδικό πρόσβασης. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στον λογαριασμό του πελάτη, θα πρέπει να συμπεριλάβετε αυτό το αναγνωριστικό, καθώς και έναν κωδικό πρόσβασης που πρέπει να περιέχει τουλάχιστον 4 χαρακτήρες.

Η χρήση του κωδικού πρόσβασης είναι προσωπική και μη μεταβιβάσιμη, και η εκχώρηση, ακόμη και προσωρινή, σε τρίτους δεν επιτρέπεται. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Πελάτης δεσμεύεται να κάνει επιμελή χρήση και να τον κρατήσει μυστικό, αναλαμβάνοντας την πλήρη ευθύνη για τις συνέπειες της αποκάλυψής του σε τρίτους.

Σε περίπτωση που ο Πελάτης γνωρίζει ή υποψιάζεται τη χρήση του κωδικού πρόσβασης από τρίτα μέρη, πρέπει να τον τροποποιήσει αμέσως, με τον τρόπο που συλλέγεται στον Ιστότοπο.
ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο Πελάτης δεσμεύεται να χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες επιμελώς, σωστά και νόμιμα και, συγκεκριμένα, απλώς ως παράδειγμα και όχι περιορισμό, δεσμεύεται να αποφύγει:

χρήση των Υπηρεσιών με τρόπο, για σκοπούς ή αποτελέσματα αντίθετα με το νόμο, την ηθική και γενικά αποδεκτά καλά έθιμα ή δημόσια τάξη ·
αναπαράγει ή αντιγράφει, διανέμει, επιτρέπει την πρόσβαση του κοινού μέσω οποιασδήποτε μορφής δημόσιας επικοινωνίας, μετασχηματίζει ή τροποποιεί τις Υπηρεσίες, εκτός εάν έχει εγκριθεί από τον κάτοχο των αντίστοιχων δικαιωμάτων ή επιτρέπεται νόμιμα.
εκτελεί οποιαδήποτε πράξη που μπορεί να θεωρηθεί παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας που ανήκουν στην Aiwa CO., LTD ή σε τρίτους ·
να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες και, συγκεκριμένα, τις πληροφορίες οποιουδήποτε είδους που λαμβάνονται μέσω του Ιστότοπου για την αποστολή διαφημίσεων, επικοινωνιών με σκοπό την άμεση πώληση ή για οποιοδήποτε άλλο είδος εμπορικού σκοπού, ανεπιθύμητα μηνύματα που απευθύνονται σε πλήθος ατόμων ανεξάρτητα από τον σκοπό της, καθώς και για την εμπορία ή διάδοση αυτών των πληροφοριών με οποιονδήποτε τρόπο ·

Ο Πελάτης θα είναι υπεύθυνος για ζημιές οποιασδήποτε φύσης που μπορεί να υποστεί η Aiwa CO., LTD, περιστασιακά ή ως αποτέλεσμα παραβίασης οποιασδήποτε από τις υποχρεώσεις που αναφέρονται παραπάνω, καθώς και οποιωνδήποτε άλλων περιλαμβάνονται στους παρόντες Γενικούς Όρους ή / και σε εκείνες που επιβάλλονται από το Νόμο σε σχέση με τη χρήση της Ιστοσελίδας

Η Aiwa CO., LTD θα παρακολουθεί ανά πάσα στιγμή το σεβασμό του ισχύοντος νομικού συστήματος και θα έχει το δικαίωμα να διακόψει, κατά την απόλυτη κρίση της, την Υπηρεσία ή να αποκλείσει τον Πελάτη από τον Ιστότοπο σε περίπτωση φερόμενης προμήθειας, πλήρους ή ελλιπούς, οποιουδήποτε από τα εγκλήματα ή τα αδικήματα που προσδιορίζονται από τον ισχύοντα Ποινικό Κώδικα, ή σε περίπτωση παρατήρησης οποιασδήποτε συμπεριφοράς που κατά τη γνώμη της Aiwa CO., LTD είναι αντίθετη προς αυτούς τους Γενικούς Όρους, τους Γενικούς Συμβατικούς Όρους που λειτουργούν για αυτόν τον Ιστότοπο, το Νόμο , τα πρότυπα που καθορίζονται από την Aiwa CO., LTD ή τους συνεργάτες της ή ενδέχεται να διαταράξουν την ορθή λειτουργία, την εικόνα, την αξιοπιστία και / ή το κύρος της Aiwa CO., LTD ή των συνεργατών της.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Όλα τα περιεχόμενα της Ιστοσελίδας, όπως κείμενα, γραφικά, φωτογραφίες, λογότυπα, εικονίδια, εικόνες, καθώς και γραφιστική, πηγαίος κώδικας και λογισμικό, αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της Aiwa CO., LTD ή τρίτων, των οποίων τα δικαιώματα σεβασμού κατέχει νόμιμα την Aiwa CO., LTD, επομένως προστατεύεται από την εθνική και διεθνή νομοθεσία.

Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση όλων των στοιχείων της βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας για εμπορικούς σκοπούς, καθώς και η διανομή, τροποποίηση, αλλοίωση ή αποσύνθεση.

Η παραβίαση οποιουδήποτε από τα προαναφερθέντα δικαιώματα μπορεί να συνιστά παραβίαση αυτών των διατάξεων, καθώς και έγκλημα που τιμωρείται σύμφωνα με τα άρθρα 270 και μετά του Ποινικού Κώδικα.

Αυτοί οι Πελάτες που υποβάλλουν παρατηρήσεις, απόψεις ή σχόλια στον Ιστότοπο μέσω της υπηρεσίας email ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, σε περιπτώσεις όπου η φύση των Υπηρεσιών το καθιστά δυνατό, θεωρείται ότι εξουσιοδοτούν την Aiwa CO., LTD για την αναπαραγωγή, διανομή, δημόσια επικοινωνία, μετασχηματισμός και άσκηση οποιουδήποτε άλλου δικαιώματος εκμετάλλευσης, τέτοιων παρατηρήσεων, απόψεων ή σχολίων, για όλη την ώρα της προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων που παρέχεται νομικά και χωρίς εδαφικό περιορισμό. Είναι επίσης κατανοητό ότι αυτή η εξουσιοδότηση γίνεται δωρεάν.

Οι αξιώσεις που θα μπορούσαν να υποβληθούν από Πελάτες σε σχέση με πιθανές παραβιάσεις δικαιωμάτων πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας σε οποιαδήποτε από τις Υπηρεσίες αυτού του Ιστότοπου θα πρέπει να απευθύνονται στην ακόλουθη διεύθυνση email: info@eu-aiwa.com

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ

Ανεξάρτητα από το τι ορίζεται στους Γενικούς Όρους Συμβάσεων που σχετίζονται με τη σύναψη αγαθών που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον Ιστότοπο, η Aiwa CO., LTD δεν φέρει καμία ευθύνη για την ακρίβεια, την ακρίβεια και την ποιότητα αυτού του Ιστότοπου, των υπηρεσιών, των πληροφοριών και του υλικού της. Αυτές οι υπηρεσίες, οι πληροφορίες και τα υλικά παρουσιάζονται «ως έχουν» και είναι προσβάσιμα χωρίς καμία εγγύηση.

Η Aiwa CO., LTD διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την πρόσβαση στον Ιστότοπο, καθώς και την παροχή οποιασδήποτε ή όλων των Υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτής ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, είτε για τεχνικούς λόγους, ασφάλειας, ελέγχου, συντήρησης, διακοπή ρεύματος ή οποιαδήποτε άλλη δικαιολογημένη αιτία.

Κατά συνέπεια, η Aiwa CO., LTD δεν εγγυάται την αξιοπιστία, τη διαθεσιμότητα ή τη συνέχεια του Ιστότοπου ή των Υπηρεσιών της, επομένως η χρήση του από τον Πελάτη γίνεται με δική του ευθύνη. χωρίς, ανά πάσα στιγμή, να απαιτηθούν ευθύνες από την Aiwa CO., LTD ως προς αυτό.

Η Aiwa CO., LTD δεν θα φέρει ευθύνη σε περίπτωση διακοπών των Υπηρεσιών, καθυστερήσεων, σφαλμάτων, δυσλειτουργίας των ίδιων και, γενικά, άλλων ταραχών που προέρχονται από αιτίες πέραν του ελέγχου της Aiwa CO., LTD και / ή λόγω δόλιας ή ένοχης συμπεριφοράς του Πελάτη ή / και ως αιτία αιτίας τυχαίου γεγονότος ή ανωτέρας βίας. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 1105 του Αστικού Κώδικα, θα γίνει κατανοητό ότι περιλαμβάνονται στην έννοια του Force Majeure, επιπλέον, και για τους σκοπούς αυτών των Γενικών Όρων, όλα τα γεγονότα που συμβαίνουν εκτός του ελέγχου της Aiwa CO ., LTD, όπως: αποτυχία τρίτων, φορέων εκμετάλλευσης ή εταιρειών παροχής υπηρεσιών, κυβερνητικές πράξεις, έλλειψη πρόσβασης σε δίκτυα τρίτων, πράξεις ή παραλείψεις δημόσιων αρχών, άλλες που παράγονται ως αποτέλεσμα φυσικών φαινομένων, διακοπής λειτουργίας κ.λπ. και την επίθεση χάκερ ή τρίτων που ειδικεύονται στην ασφάλεια ή την ακεραιότητα του συστήματος υπολογιστών, υπό την προϋπόθεση ότι η Aiwa CO., LTD έχει υιοθετήσει εύλογα μέτρα ασφαλείας σύμφωνα με την προηγούμενη τεχνική. Σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα από την αιτία της, η Aiwa CO., LTD δεν θα αναλάβει καμία ευθύνη για άμεσες ή έμμεσες ζημιές, αναδυόμενες ζημίες ή / και απώλεια κερδών.

Η Aiwa CO., LTD αποκλείει οποιαδήποτε ευθύνη για ζημιές οποιασδήποτε φύσης που μπορεί να οφείλονται στην έλλειψη αλήθειας, ακρίβειας, πληρότητας ή / και επικαιρότητας των Υπηρεσιών που μεταδίδονται, διαδίδονται, αποθηκεύονται, διατίθενται ή λαμβάνονται, λαμβάνονται ή έχουν προσπελαστεί μέσω της Ιστοσελίδας καθώς και για τις Υπηρεσίες που παρέχονται ή προσφέρονται από τρίτα μέρη ή οντότητες. Η Aiwa CO., LTD θα προσπαθήσει όσο το δυνατόν περισσότερο για να ενημερώσει και να διορθώσει τις πληροφορίες που φιλοξενούνται στον Ιστότοπό της που δεν συμμορφώνονται με τις ελάχιστες εγγυήσεις αλήθειας. Ωστόσο, θα απαλλάσσεται από την ευθύνη για μη ενημέρωση ή διόρθωση, καθώς και για το περιεχόμενο και τις πληροφορίες που παρέχονται σε αυτήν. Υπό αυτήν την έννοια, η Aiwa CO., LTD δεν έχει καμία υποχρέωση να ελέγχει και δεν ελέγχει το περιεχόμενο που μεταδίδεται, διαδίδεται ή διατίθεται σε τρίτους από Πελάτες ή συνεργάτες, εκτός από τις περιπτώσεις που απαιτούνται από την ισχύουσα νομοθεσία ή όταν απαιτείται από αρμόδιο Δικαστικό ή Διοικητική αρχή.

Παρομοίως, η Aiwa CO., LTD αποκλείει οποιαδήποτε ευθύνη για βλάβες οποιουδήποτε είδους που μπορεί να οφείλονται στην παρουσία ιών ή την παρουσία άλλων επιβλαβών στοιχείων στα περιεχόμενα που μπορεί να προκαλέσουν αλλοίωση στα συστήματα υπολογιστών καθώς και στα έγγραφα ή τα συστήματα αποθηκευμένα σε αυτά.

Η Aiwa CO., LTD δεν φέρει ευθύνη για τη χρήση που χρησιμοποιεί ο Πελάτης από τις Υπηρεσίες της Ιστοσελίδας ή των κωδικών πρόσβασης, καθώς και για οποιοδήποτε άλλο υλικό αυτής, παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα τρίτων.

Ο Πελάτης δεσμεύεται να διατηρήσει την Aiwa CO., LTD ακίνδυνη, για οποιαδήποτε ζημία, απώλεια, κύρωση, δαπάνη (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, αμοιβών δικηγόρων) ή αστικής, διοικητικής ή άλλης ευθύνης, την οποία ενδέχεται να υποστεί η Aiwa CO. , LTD που σχετίζεται με τη μη συμμόρφωση ή μερική ή ελαττωματική συμμόρφωση εκ μέρους αυτού που ορίζεται στους παρόντες Γενικούς Όρους ή στην ισχύουσα νομοθεσία, και, ιδίως, σε σχέση με τις υποχρεώσεις της σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται στο αυτές τις προϋποθέσεις ή καθορίζονται στο LOPD και στην ανάπτυξη.

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

Η Aiwa CO., LTD δεν εγγυάται ούτε αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τις ζημίες που υπέστη η πρόσβαση σε υπηρεσίες τρίτων μέσω συνδέσεων, συνδέσμων ή συνδέσμων των συνδεδεμένων ιστότοπων ή της ακρίβειας ή αξιοπιστίας τους. Η λειτουργία των συνδέσμων που εμφανίζονται στην Aiwa CO., LTD είναι αποκλειστικά η ενημέρωση του Πελάτη για την ύπαρξη άλλων πηγών πληροφοριών στο Διαδίκτυο, όπου μπορείτε να επεκτείνετε τις Υπηρεσίες που προσφέρει η Πύλη. Η Aiwa CO., LTD δεν θα είναι σε καμία περίπτωση υπεύθυνη για το αποτέλεσμα που επιτυγχάνεται μέσω των εν λόγω συνδέσμων ή για τις συνέπειες που προκύπτουν από την πρόσβαση των Πελατών σε αυτούς. Αυτές οι υπηρεσίες τρίτων παρέχονται από αυτούς, οπότε η Aiwa CO., LTD δεν μπορεί να ελέγξει και δεν ελέγχει τη νομιμότητα των Υπηρεσιών ή την ποιότητά τους. Κατά συνέπεια, ο Πελάτης πρέπει να είναι προσεκτικός στην εκτίμηση και χρήση των πληροφοριών και των υπηρεσιών που υπάρχουν στο περιεχόμενο τρίτων.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Για τυχόν ερμηνευτικά ή δικαστικά ζητήματα που ενδέχεται να προκύψουν, θα ισχύει ο ισπανικός νόμος και σε περίπτωση διαμάχης, και τα δύο μέρη συμφωνούν να υποβάλουν, παραιτώντας οποιαδήποτε άλλη δικαιοδοσία που μπορεί να ισχύει, στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της πόλης της Βαρκελώνης.

Η διαδικασία άσκησης του δικαιώματος πρέπει να ορίζεται με σαφήνεια και να περιγράφεται λεπτομερώς στις «Προϋποθέσεις Αγοράς». Κάθε κατάστημα μπορεί να καθορίσει τη διαδικασία που σας ταιριάζει σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά του, αλλά πάντα σεβόμενη τις απαιτήσεις που ορίζει ο νόμος, γενικά.