Πολιτικές cookie 

Lo scopo di questa politica sui cookie è quello di informare l'utente in modo chiaro και ακριβής επί cookie utilizati sul sito Web Aiwa CO., LTD. 

 

Cosa sono i cookie; 

Un cookie è un piccolo pezzo di testo che i siti web che visiti inviano al  browser e consente al sito di ricordare le informazioni sulla tua visita, come la tua lingua preferita e altre opzioni, al fine di facilitare la tua prossima visita e rendere il sito più καρποφόρος. Μπισκότο τζιοκάνο  un ruolo molto importante e contribuiscono ad una migliore esperienza di navigazione ανά l'utente. 

 

Tipi di cookie 

A seconda di chi è l'entità che gestisce il dominio da cui vengono inviati i cookie e del modo in cui vengono elaborati i dati ottenuti, si possono distinguere due tipi: cookie propri e cookie di terze parti. 

C'è anche una seconda classificazione in base al periodo di tempo in cui rimangono memorizzati nel browser del client, che possono essere cookie di sessione o cookie persistenti. 

Infine, c'è un'altra classificazione con cinque tipi di cookie in base allo scopo per cui vengono trattati and dati ottenuti: cookie tecnici, cookie di personalizzazione, cookie di analisi, cookie pubblicitari and cookie pubblicitari comportamentali. 

Για εκ των υστέρων πληροφορίες μια αναζήτηση πρότασης è πιθανή συμβουλευτική στη Guida sull'utilizzo dei cookie da parte dell'Agenzia spagnola per la protezione dei dati. 

 

Cookie utilizzati sul Web 

Successivamente, vengono identificati and cookie utilizzati in questo portale, nonché il tipo e la funzione: 

Il sito web di Aiwa CO., LTD. utilizza Google Analytics, un service di web analytics sviluppato da Google, che consente la misurazione and l'analisi della navigazione sille page web. Το πρόγραμμα περιήγησης Nel tuo είναι ένα πρόγραμμα περιήγησης και cookie για την υπηρεσία. Secondo la tipologia precedente, questi sono propri, cookie di sessione e di analisi. 

Attraverso l'analisi web, si ottengono informazioni sul numero di utenti che accedono al web, il numero di visualizzazioni di page, la frequenza e la ripetizione delle visite, la loro durata, il browser utilizzato, l'operatore che for, linguaggio, il terminale e la città a cui è assegnato il tuo indirizzo IP. Πληροφορίες σχετικά με τη συναίνεση της υπηρεσίας migliore e più appropriato da questo portale. 

Σύμφωνα με την εγγύηση l'anonimato, Google renderà le tue informazioni anonime troncando l'indirizzo IP prima di archiviarle, in modo che Google Analytics non venga utilizzato per person ή raccogliere informazioni personali dai visitatori del sito. Το Google παρέχει πληροφορίες για τις πληροφορίες raccolte da Google Analytics ως terzi solo quando è legalmente obbligato ένα φάρλο. Στη βάση των τελικών υπηρεσιών του Google Analytics, της Google που δεν συνεργάζεται με την IP ad altri data conservati da Google. 

Un altro dei cookie che vengono scaricati è un cookie tecnico chiamato JSESSIONID. Questo cookie consente di memorizzare un identificatore univoco per session attraverso il quale è possibile collegeare i data απαραίτητο για την ικανότητα πλοήγησης στο Corso. 

Τέλος, viene scaricato un cookie chiamato show_cookies (κουλουράκι technico ε di συνεδρία).  Είναι del consenso dell'utente per l'utilizzo dei cookie sul sito web, al fine di ricordare quegli utenti che li hanno accettati e quelli che non lo hanno accettato, in modo che i primi non siano mostrati informazioni nella parte superiore della pagina circa. 

 

Μπισκότο Accettazione della politica sui 

Πατώντας το κουμπί "Accetto" ή "Compreso" si presuppone che l'utente accetti l'uso dei cookie. 

 

Come modificare le impostazioni dei cookie 

È πιθανοί περιορισμοί, μπλοκάρισμα ή εξάλειψη των cookie da Aiwa CO., LTD. o qualsiasi altra pagina web utilizzando il browser. Στο πρόγραμμα περιήγησης ogni l'operazione è diversa, la funzione “Aiuto” ti mostrerà come farlo.