Ταυτοποίηση και ιδιοκτησία

Σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 34/2002, της 11ης Ιουλίου, σχετικά με τις Υπηρεσίες της Κοινωνίας της Πληροφορίας και του Ηλεκτρονικού Εμπορίου, ο Κάτοχος παρουσιάζει τα στοιχεία αναγνώρισής του:

  • Ιδιοκτήτης:  Aiwa CO., LTD.
  • ΚΑΣΣΙΤΕΡΟΣ: B62974084
  • Διεύθυνση:  Avinguda Segle XXI, 34, Βαρκελώνη - Ισπανία.
  • E-mail:  info@eu-aiwa.com
  • Τηλεφωνική επικοινωνία:  93.595.29.89
  • Website:  http://eu-aiwa.com

Όροι Χρήσης

Η χρήση της Ιστοσελίδας σας παρέχει την κατάσταση του Χρήστη και συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή όλων των ρητρών και προϋποθέσεων χρήσης που περιλαμβάνονται στις σελίδες:

Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με κάθε μία από αυτές τις ρήτρες και προϋποθέσεις, αποφύγετε τη χρήση του ιστότοπου.

Η πρόσβαση στον Ιστότοπο δεν συνεπάγεται με κανέναν τρόπο την αρχή μιας εμπορικής σχέσης με τον Κάτοχο.

Μέσω της Ιστοσελίδας, ο Ιδιοκτήτης διευκολύνει την πρόσβαση και τη χρήση διαφόρων περιεχομένων που ο Κάτοχος ή / και οι συνεργάτες του έχουν δημοσιεύσει μέσω του Διαδικτύου.

Για το σκοπό αυτό, είστε υποχρεωμένοι και δεσμευμένοι ΔΕΝ να χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε από τα περιεχόμενα του Ιστότοπου για παράνομους σκοπούς ή αποτελέσματα, απαγορευμένα στην παρούσα Νομική Ειδοποίηση ή από την ισχύουσα νομοθεσία, επιβλαβές για τα δικαιώματα και τα συμφέροντα τρίτων, ή με οποιονδήποτε τρόπο μπορεί να προκαλέσει βλάβη, απενεργοποίηση, υπερφόρτωση, επιδείνωση ή αποτροπή της κανονικής χρήσης περιεχομένου, εξοπλισμού υπολογιστή ή εγγράφων, αρχείων και όλων των ειδών περιεχομένου που είναι αποθηκευμένα σε οποιονδήποτε εξοπλισμό υπολογιστή που ανήκει ή συνάπτεται από τον Κάτοχο, άλλους χρήστες ή οποιονδήποτε χρήστη του Διαδικτύου.

μέτρα ασφαλείας

Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε στον Κάτοχο ενδέχεται να αποθηκεύονται σε αυτοματοποιημένες βάσεις δεδομένων ή όχι, των οποίων η ιδιοκτησία αντιστοιχεί αποκλειστικά στον Κάτοχο, ο οποίος λαμβάνει όλα τα τεχνικά, οργανωτικά και μέτρα ασφαλείας που εγγυώνται την εμπιστευτικότητα, την ακεραιότητα και την ποιότητα των πληροφοριών. σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας δεδομένων.

Ωστόσο, πρέπει να γνωρίζετε ότι τα μέτρα ασφαλείας των συστημάτων υπολογιστών στο Διαδίκτυο δεν είναι απολύτως αξιόπιστα και, επομένως, ο Κάτοχος δεν μπορεί να εγγυηθεί την απουσία ιών ή άλλων στοιχείων που μπορεί να προκαλέσουν αλλοιώσεις σε συστήματα υπολογιστών (λογισμικό και υλικό) του Χρήστη ή στα ηλεκτρονικά του έγγραφα και αρχεία που περιέχονται σε αυτόν, αν και ο Κάτοχος χρησιμοποιεί όλα τα απαραίτητα μέσα και λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για να αποφευχθεί η παρουσία αυτών των επιβλαβών στοιχείων.

Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Μπορείτε να συμβουλευτείτε όλες τις πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που συλλέγει ο Ιδιοκτήτης στη σελίδα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Αρχεία

Ο Κάτοχος έλαβε τις πληροφορίες, το περιεχόμενο πολυμέσων και το υλικό που περιλαμβάνονται στον Ιστότοπο από πηγές που θεωρεί αξιόπιστες, αλλά, παρόλο που έχει λάβει όλα τα εύλογα μέτρα για να εξασφαλίσει ότι οι πληροφορίες που περιέχονται είναι σωστές, ο Κάτοχος δεν εγγυάται ότι είναι ακριβείς. , πλήρης ή ενημερωμένη. Ο Ιδιοκτήτης αποποιείται ρητά οποιαδήποτε ευθύνη για σφάλματα ή παραλείψεις στις πληροφορίες που περιέχονται στις σελίδες του Ιστότοπου.

Απαγορεύεται η μετάδοση ή αποστολή μέσω του Ιστότοπου οποιουδήποτε παράνομου ή παράνομου περιεχομένου, ιών υπολογιστών ή μηνυμάτων που, γενικά, επηρεάζουν ή παραβιάζουν τα δικαιώματα του Ιδιοκτήτη ή τρίτων.

Τα περιεχόμενα της Ιστοσελίδας προορίζονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ή να θεωρούνται προσφορά πώλησης, αίτημα για προσφορά αγοράς ή σύσταση για οποιαδήποτε άλλη λειτουργία, εκτός εάν αναφέρεται ρητά.

Ο Ιδιοκτήτης διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, να αναστείλει, να ακυρώσει ή να περιορίσει το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας, τους συνδέσμους ή τις πληροφορίες που αποκτήθηκαν μέσω της Ιστοσελίδας, χωρίς την ανάγκη προηγούμενης ειδοποίησης.

Η El Titular δεν είναι υπεύθυνη για τις πληροφορίες που προκύπτουν από τη χρήση των πληροφοριών για τη χρήση του διαδικτυακού τόπου.

Πολιτική cookies

Μπορείτε να συμβουλευτείτε όλες τις πληροφορίες σχετικά με την πολιτική συλλογής και επεξεργασίας των cookies στη σελίδα του Πολιτική cookies.

Σύνδεσμοι προς άλλους ιστότοπους

Ο Κάτοχος μπορεί να σας παρέχει πρόσβαση σε ιστότοπους τρίτων μέσω συνδέσμων με μοναδικό σκοπό την ενημέρωση σχετικά με την ύπαρξη άλλων πηγών πληροφοριών στο Διαδίκτυο, όπου μπορείτε να επεκτείνετε τα δεδομένα που προσφέρονται στον Ιστότοπο.

Αυτοί οι σύνδεσμοι προς άλλους ιστότοπους δεν υποδηλώνουν σε καμία περίπτωση πρόταση ή σύσταση για να επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες προορισμού, οι οποίες είναι πέραν του ελέγχου του Ιδιοκτήτη, οπότε ο Ιδιοκτήτης δεν είναι υπεύθυνος για το περιεχόμενο των συνδεδεμένων ιστότοπων ή για το αποτέλεσμα παίρνετε ακολουθώντας τους συνδέσμους. Ομοίως, ο Ιδιοκτήτης δεν είναι υπεύθυνος για τους συνδέσμους που βρίσκονται στους συνδεδεμένους ιστότοπους στους οποίους παρέχει πρόσβαση.

Η δημιουργία του συνδέσμου δεν συνεπάγεται σε καμία περίπτωση την ύπαρξη σχέσεων μεταξύ του Ιδιοκτήτη και του ιδιοκτήτη του ιστότοπου όπου είναι εγκατεστημένος ο σύνδεσμος, ούτε την αποδοχή ή έγκριση από τον Ιδιοκτήτη του περιεχομένου ή των υπηρεσιών του.

Εάν έχετε πρόσβαση σε έναν εξωτερικό ιστότοπο από έναν σύνδεσμο που βρίσκεται στον Ιστότοπο, θα πρέπει να διαβάσετε την πολιτική απορρήτου του άλλου ιστότοπου, η οποία ενδέχεται να είναι διαφορετική από αυτήν του ιστότοπου.

πνευματικής ιδιοκτησίας

Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται.

Όλη η πρόσβαση σε αυτόν τον Ιστότοπο υπόκειται στις ακόλουθες προϋποθέσεις: η αναπαραγωγή, η μόνιμη αποθήκευση και η διάδοση του περιεχομένου ή οποιαδήποτε άλλη χρήση που έχει δημόσιο ή εμπορικό σκοπό απαγορεύεται ρητά χωρίς την προηγούμενη ρητή γραπτή συγκατάθεση του Ιδιοκτήτη.

Περιορισμός ευθύνης

Ο Ιδιοκτήτης αποποιείται οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση διακοπής ή δυσλειτουργίας των Υπηρεσιών ή του περιεχομένου που προσφέρεται στο Διαδίκτυο, ανεξάρτητα από την αιτία του. Ομοίως, ο Κάτοχος δεν είναι υπεύθυνος για διακοπές δικτύου, απώλειες επιχειρήσεων λόγω των εν λόγω πτώσεων, προσωρινών διακοπών ρεύματος ή οποιουδήποτε άλλου είδους έμμεσης ζημίας που μπορεί να προκληθεί από αιτίες πέραν του ελέγχου του Ιδιοκτήτη.

Πριν από τη λήψη αποφάσεων ή / και ενεργειών βάσει των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στον Ιστότοπο, ο Ιδιοκτήτης συνιστά τον έλεγχο και την αντίθεση των πληροφοριών που λαμβάνονται με άλλες πηγές.

Δικαιοδοσία

Αυτή η νομική ανακοίνωση διέπεται πλήρως από την ισπανική νομοθεσία.

επαφή

En caso de que usted tenga cualquier duda acerca de este Aviso Legal o quiera realizar cualquier comentario sobre el Sitio Web, puede enviar un mensaje de correo electrónico a la directión: info@eu-aiwa.com